Vs 23

Västmanland: Gussjö, Fläckebo socken


Foto © Christer Hamp 2009-08-02