Vs 4

Västmanland: Vändle, Norrgården, Dingtuna socken


Foto © Christer Hamp 2009-06-21