Vs 4

Västmanland: Vändle, Norrgården, Dingtuna socken


ᚦᛅᚾ × ᛁᛋᚢᚾ × ᛁᛋᛦᚾ × ᛒᛦᚴᛁᛅᚾᚢ × ᚴᚢᚦᛁᛚ ×

... ...-þan × isun × isRn × bRkia nu × kuþ il×... ...

-


Den del som återstår av runstenen står lutad mot ett träd i trädgården. Översättningen är mycket osäker, kanske är det fråga om en nonsensinskrift.

Foto © Christer Hamp 2009-06-21