Gs 13

Gästrikland: Söderby, Valbo socken


× brusi lit rita stain þiin abtiR ihilp brur sin : in han uarþ tauþr a tafstalonti × þo brusi furþi lank lins : abtiR brur sin hon fur miR fraukiRi kuþ hialbi hons| |salu| |uk| |kuþs muþiR ' suain ' uk osmunrt ' þaiR markaþy +

Bruse lät resa stenen efter Egil, sin broder. Och han dog i Tavastland när Bruse ledde landets ledung efter sin broder. Han reste med Frejgeir. Gud hjälpe hans själ och Guds moder. Sven och Åsmund gjorde minnesmärket.


Kopian av runstenen Gs 13 står på originalets gamla plats i korsningen Sörbygatan - Fleminggatan en dryg kilometer söder om Gävle järnvägsstation. Den restes där 1895 när originalet flyttades in i Heliga Trefaldighets kyrka. Originalet saknar delar av inskriften, men denna kopia är kompletterad efter äldre avbildningar.

N 60.665188
E 17.154813

Foto © Christer Hamp 2020-12-10

Tillbaka till listan