Ög RAÄ Risinge 37

Östergötland: Risinge


… ristades runar þesa ...

... ristades dessa runor ...


Runhällen med drakslinga finns vid en grusväg 200 m nordväst om Risinge gamla kyrka. Ristningen gjordes 1678 av Eric Bruzaeus, prästsonen i Risinge. Ristningen ligger nu delvis under gräset.

Ristare: Eric Bruzaeus

Foto © Christer Hamp 2013-05-12