Skåne: Lundagård


huen + eR + siR + koþan + ketR + + irþstiR + aeyR + aldreki +

-


Statyn av Esaias Tegnér, som håller i en sköld med runinskrift, står på en pelare i Lundagård i Lund, norr om Lunds universitets historiska museum. Statyn är gjord av Carl Gustaf Qvarnström och restes 1853

N55,70467
E13,19531

Ristare: Carl Gustaf Qvarnström

Foto © Christer Hamp 2013-05-18