Sk RAÄ Konga 24

Skåne: Konga prästgård


karl

Karl


Runstenen står på gräsmattan väster om prästgårdens parkering. Stenen finns hos RAÄ dokumenterad från 1878, då den låg på en hög kallad Ljusakull. Högen fanns 600 m söder om kyrkan, men är numera borttagen.

N55,978148
E13,199017

Foto © Christer Hamp 2013-05-26