Södermanland: Kalvövägen, Nynäshamn


uikuirki : raistu : stain : auk : nunais : komun : banþ : rista : stain : stanta : a : nuian : uik : firþ : ok : raisa a strantaþ : haf : a : nuan : þima : koþ : uiR firtrauþ : þu : runaR
ilþskak : hiak

-


Stenen är rest vid gamla Kalvövägen där den möter väg 73. Den bekostades och ägs av Trafikverket och tillverkades av Jan ”Eldskägg” Jonsson i Överfors. Under bygget av järnvägen till Norvik hamn flyttades stenen tillfälligt och välte. Enligt Nynäshamnsposten 2015-01-01 ska den flyttas norr om väg 73, i anslutning till en ny gång- och cykelbro som planeras mellan Hammarhagen och Karlsta.
Som stenen står nu kunde jag inte läsa hela texten.

N58.92657
E17.93847

Ristare: Jan ”Eldskägg” Jonsson

Foto © Christer Hamp 2018-10-05