Sö RAÄ Stockholm 156

Södermanland: Fåfängan, Stockholm


Gösta Storm gjorde denna ristning till minne av sommaren 1905-1906


Runristningen, 1,5 x 0,8 m (Ö-V), finns på en stenhäll på norra sidan om vägen upp till Fåfängan på Södermalm, 110 m öster om häcken kring caféet. Ristningen är idag inte ifylld och mycket svårläst, dess västra del är tydligast. Enligt Riksantikvarieämbetets excerpter skall ristningen ha tillkommit 1905-1906, gjord av dåvarande skolgossen Gösta Storm som kopierat en drakslinga ur Folkskolans Läsebok och försett denna med egen text.
Inskriftens text har jag tagit från Riksantikvarieämbetets fornminnesregister, själv kunde jag även i soligt väder bara upptäcka enstaka runor.

N 59.31481
E 18.10375

Ristare: Gösta Storm

Foto © Christer Hamp 2018-05-06

Tillbaka till listan