Uppland: Åkeshovs slott


 


Ristningen är gjord i ett jordfast stenblock 60 m nordväst om Åkeshovs slott

N 59.341182
E 17.923940

Foto © Christer Hamp 2006-05-07

Tillbaka till listan