Västergötland: Bältesspännarparken, Göteborg


övre frisen:

asb ∙ i ∙ hulti ∙ falin ∙ at ∙ friantum ∙ sin ∙ fura ∙ at ∙ kuisti ∙ ainstoþ ∙ im ∙ ik ∙ urþi ∙ sin ∙

södra sidan:

su ∙ u ∙ sa ∙ in ∙ katki ∙ munR ∙ haimska ∙ ur ∙ hurskum ∙karuir ∙ haita ∙

östra sidan:

þui ∙ at ∙ faba ∙ uait ∙ ir ∙ flaira ∙ trikr ∙ sins ∙ tit ∙ kiþs ∙ kuki ira ∙ sua ∙ kut ∙ sim ∙ kut ∙ kuiþa ∙ al ∙ aita ∙ suna ∙

norra sidan:

troku ∙ þair ∙ ur ∙ skiþi ∙ siki ∙ iarn ∙ maki s ∙ akiar ∙ mun ∙ flakþ

-


Statyn Bältesspännarna av Johan Peder Molin står i Bältesspännarparken intill Kungsportsavenyn i Göteborg. Andra exemplar av statyn finns i Stockholm (med runor), Vänersborg och Hällefors (utan runor). Göteborgsexemplaret är från 1914.
Statydelen visar två män i tvekamp med kniv, fastspända med ett bälte. På sockelns sidor visas hur tvekampen uppstod och det sorgliga resultatet, att båda dog. Hur man ska tolka texten övergår min förmåga, men illustrationerna kan läsas som en serietidning.

N 57.70298
E 11.97163

Foto © Christer Hamp 2011-10-22