Vr RAÄ Stora Kil 52

Värmland: Apertin, Stora Kils socken


þmali.fognadafend
uR.i.adsati.foRium.
fRaknastR.mannum
auk.hin.besti.sa+ldaRs
taduR.risi.stain.ei ...
feraou. d. 23 {junii} 1779

-


Den runristade bordsskivan av kalksten står på den s.k. vigselplatsen i parken vid herrgården Apertin, ett hundratal meter nordväst om huvudbyggnaden. Apertin ligger ett par kilometer nordost om Kil, och är numera hotell och konferensgård.

Foto © Christer Hamp 2007-06-25

Tillbaka till listan