KARTONGKAMERAN

 

Objektiven

Om kameran ska kunna användas till lite experimentell fotografi, så måste det vara lätt att byta objektiv. De linser jag avänder är ofta mycket stora, så det räcker inte med en objektivplatta i standardstorlek 150 x 150 mm. I stället utnyttjar jag hela kamerahusets framsida, och skjuter ner plattan i spår längs kanten.