KARTONGKAMERAN

 

Objektiven

När objektivplattan har skjutits ned hålls den på plats av en lucka som fälls över den.