DK Bh 63

Bornholm: Skørrebrovej-bronzeamulet


... hukrikunuak ¶ ...losk=rk=uk... h-
ukþarnasumiauk ... ¶ auksamraþa-...

-


Amuletten från omkring år 1000 - 1150 är 4 cm lång. Den upphittades år 2005 vid Skørrebrovej, Vestermarie socken, och förvaras nu på Nationalmuseet i Köpenhamn. Den har inskrift på båda sidorna, men vad den betyder är osäkert. Bilden här intill visar den sida som återges på andra raden ovan. Amuletten kallas även Vestermarie-bronzeamulet. Bilden är tagen på en utställning på Nationalmuseet i Köpenhamn.

Foto © Christer Hamp 2023-02-08