DK NJy 6

Nordjylland: Vejby-teglsten 2


fuþø(r)k(h)(a)

fuþorkhnias


Två tegelstensinskrifter på södra sidan av altaret i Vejby kyrka. Under restaureringen 1956 föll altaret samman och bland tegelstenarna fann man några med runinskrifter. Den övre inskriften benämns DK NJy 5 och den undre DK NJy 6

Foto © Christer Hamp 2008-05-26