DK NJy 8

Nordjylland: Øster Brønderslev-karmsten


kirkia : er : kriste : kænt : ma=nom
suen : su=n : germu=nta=r : til : misgu=nta|r

Kyrkan är vigd till Kristus, till nåd för människorna
Sven, Germunds son


Bilden visar en kopia av stenen, rest utanför muren till Øster Brønderslev kyrka. Originalet är daterat till 1150 - 1200, och finns i Nationalmuseets magasin. Stenen har varit inmurad som dörrkarm i kyrkans syddörr, men fördes till Köpenhamn 1652. Kopian är huggen av Klaus Unger i Nørre Lyngby 2007.
Skrivordningen är lite egendomlig, med kyrkobyggarens namn inskjutet mitt i en mening, och med den avslutande r-runan på kanten mellan stenens två ristade sidor.

N 57.248691
E 9.999022

Ristare: Klaus Unger

Foto © Christer Hamp 2017-05-31