DK SkL 2

Skåne: Lund Domkirke-sokkel 2


got * help

Gud hjälpe !


Inskriften, gjord 1527, finns på sockelstenen till en pelare vid kyrkans västra vägg, norr om ingången.

Ristare: Adam van Düren

Foto © Christer Hamp 2007-04-12

Tillbaka till listan