G 203

Gotland: Hogräns kyrka


sigmutr let rasa sain eftiR bruþr : sina : auk : bro : kierua : eftiR : sikbiern : santa mikal hie[lbi] ... ...ans auk : at : botraif auk at sigraif : auk : at aibiern : faþur þaiRa : altr : auk bikui han : i by : sunarst kaiRuiþr lekþi ormaluR nemR : in[t]i uR
sikmutr [--fiR :] sliku : unit kuml
karmanum : þet aR [:] ... kun : hier : mun : stanta stain : a[t] : merki bietr a : bierki in bro furiR
roþ(b)iern risti run(i)R [þ]esa kaiRl-ifR sumaR aR karla kan

Sigmund lät resa stenen efter sina bröder och göra bron efter Sigbjörn - sankt Mikael hjälpe hans själ - och efter Botreif och efter Sigreif och efter Eibjörn, fader till dem alla, och han bodde i den sydligaste byn. Geirvid lade ormslingan, han löste dem lätt.
Så har Sigmund givit kumlet.
Männen som kunde ... Här må stenen stå som ett minnesmärke, tydligt på berget med bron framför
Rotbjörn ristade dessa runor, Geirleif några, som ... kan


Stenen står nu i Fornsalen, Visby

Ristare: Rotbjörn (S)

Foto © Christer Hamp 1973