Gs 18

Gästrikland: Björke, Hille socken


§A ... ' os...
§B ... ...-a + ost...
§C ... ...ual ' aukli-...
§D ...-honis-...

-


Bilderna visar två fragment (B och C) av fyra som återstår av runstenen. Tre av fragmenten, bland dem det på övre bilden, finns i Gävle museum, och det fjärde, på nedre bilden, i Hille hembygdsgård.

Foto © Christer Hamp 2007-06-20

Foto © Christer Hamp 2014-08-07