Gs 19 #

Gästrikland: Ockelbo kyrka


[blesa × lit × raisa × stain×kumbl × þesa × fa(i)(k)(r)(n) × ef(t)ir × sun sin × suar×aufþa × fr(i)þelfr × u-r × muþir × ons × siionum × kan : inuart : þisa × bhum : arn : (i)omuan sun : (m)(i)e(k)]

Bläsa lät resa dessa vackra stenkummel efter sin son Svarthövde. Fridälv var hans moder ...


Runstenen upptäcktes inmurad i grunden till Ockelbo medeltidskyrka när den revs 1795. När stenen togs ut, gick den i tre bitar och försvann, men återfanns 1830 som tröskelstenar till en gård. De togs till kyrkan och förstördes när kyrkan brann ned 1904, men var då väl dokumenterad. Denna kopia av runstenen restes 1932, och står mitt framför kyrkans ingång, tvärs över vägen.

Bildframställningen på stenen återger scener ur Sigurdssagan. Figurerna påminner om dem på stenarna i Österfärnebo (Gs 2 ) och i Årsunda (Gs 9)

Foto © Christer Hamp 2007-06-21