Ög 7

Östergötland: Västra Stenby kyrka


-

-


Stenen står, tillsammans med andra äldre gravstenar, i vapenhuset i Västra Stenby kyrka. Det är troligen stenen Ög 7. Identifieringen är lite svårare än vanligt, eftersom den inte är avbildad i Östergötlands runinskrifter. Allt som står där är: "Stenen ligger som tröskelsten i västra ingången till kyrkan och har spår av slingor, som måhända tillhöra runstenstiden". Kanske var det lite förhastat att ge stenen ett nummer i Runverket.

Foto © Christer Hamp 2004-08-30

Tillbaka till listan