Ög 9

Östergötland: Vinnerstads kyrka


... ...- (:) rista : s(i)tn : þisa : e(f)(t)ir : asu : muþur : sin...

... [lät] rista denna sten efter Åsa, sin moder ...


Runstenen står i en källare med ingång utifrån, på kyrkans östra sida. Den satt tidigare inmurad i vapenhuset och flyttades ut på kyrkogården innan den fick sin nuvarande placering.

Foto © Christer Hamp 2017-07-22