Sö 123

Södermanland: Skresta, Helgona socken


oskutr : rsþi stan þansi : at : hastin :

Åsgöt reste stenen efter Håsten


Runstenen står rest i ett gravfält mellan gamla och nya landsvägen (väg 53) 5 km nordväst om Nyköping. 30 meter söderut står Sö 122, som också är rest efter Håsten.

Ristare: Traen (A)

Foto © Christer Hamp 2013-03-29