Sö 221

Södermanland: Blista, Sorunda socken


× st-infastr × lit × hakua × mirki × þita × eftiR × saimut × faþur × sin -uþ hialbi

Stenfast läthugga detta minnesmärke efter Sämund, sin fader. Gud hjälpe.


Ristningarna Sö 219 - 221 finns på en berghäll vid gamla vägen ett hundratal meter söder om väg 225, 3 km väster om Ösmo.

Ristare: Hägvid (S)(P)

Foto © Christer Hamp 2020-07-25