Sö 241

Södermanland: Skogs-Ekeby, Västerhaninge socken


uik-l(s) : a-- kiRhimR : litu : ri(s)- stin : iftiR : burþur sen : kuþbiarn : --biarn : hiuk : stin

Vigils och Gerhjälm lät resa stenen efter sin broder Gudbjörn, -björn högg stenen


Runstenen står rest på norra sidan av Skogs-Ekebyvägen, vid korsningen med Skolvägen. Den har tidigare använts som vägbeläggning, men flyttades 1866 till sin nuvarande plats.

Ristare: Björn 2 eller -björn (S)

Foto © Christer Hamp 2019-06-29