Sö 256

Södermanland: Älby, Ösmo socken


+ suarthaufþi + ak + uifari + auk + uibiaurn + auk + onutr + r(a)(i)stu + stain + þina + faruki + faþr + sina

Svarthövde och Vidfare och Vibjörn och Anund reste denna sten [efter] faruki, sin fader.


Runstenen står rest i ett skogsparti mellan två åkrar, 300 m väster om Älby. 50 m åt nordost står Sö 258. Sveriges Runinskrifter har ingen modernisering av namnet faruki.

Ristare: Halvdan (A)

Foto © Christer Hamp 2013-08-04