Sö 265

Södermanland: Högsta, Österhaninge socken


ka-i · raisti · stain : at : osur : sun : sin : auk : at : ulf

[Gåse] reste stenen efter Assur, sin son, och efter Ulv


Runstenen står i en åker strax söder om gården Högsta.

Ristare: Åsbjörn (A)

Foto © Christer Hamp 2020-08-02