Sö 27

Sör-Husby, Trosa-Vagnhärads socken


ᚴᚢᚾᛅᚢᚴ ᛫ ᛏᚢᚠᛁ ᛫ ... ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚴᚢᚦ ᛫ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ

kuna uk • tufi • (u)... ... ... ... ... ... bruþur • sin • kuþ • hialbi

Gunna och Tove ... sin broder. Gud hjälpe!


Det som återstår av runstenen står rest på Vagnhärads fd kommunalkontors tomt, Länsmansvägen 1. Den upphittade 1904 på Sör-Husbys mark.

Ristare: Tore 1

Foto © Christer Hamp 2012-09-30