Sö 274

Södermanland: Södersluss


+ karl [+] au[k +] oþ[is]la + litu + rai(s)... ... ... + aurnisl + faþur + -...

Karl och Adisla lät resa [denna sten efter] Arnisl, [sin] fader


De äldsta uppgifterna om stenen, från 1600-talets början, anger dess plats vara "j een Wägg widh Söder Port i Stockholm". Först 1878 togs den redan då skadade runstenen ut i samband med en större ombyggnad och placerades i en plantering norr om Nationalmuseum. 1913 flyttades den till Skansen där den stod till 1991.

Ristare: Halvdan (A)

Foto © Christer Hamp 2015-12-09