Sö 291

Södermanland: Grödinge kyrka


-a(r)-lfr/(þ)(o)(r)-lfr auk · ulfr : auk : sikstin : auk ...ar : þair : ristu : sain : þinsa : iftir : ualt faþur sin

Farulv och Ulv och Sigsten och Gunnar, de reste denna sten efter Roald, sin fader


Runstenen står sedan 1884 mitt emot ingången till Grödinge kyrka. Tidigare har den legat i golvet till igången till kyrkan och mycket av inskriften har blivit nedslitet. Redan i ett brev från 1799 klagar prosten på att inskriften är "på öfra ändan mäst uttrampad".

Foto © Christer Hamp 2023-05-28