Sö 290

Södermanland: Farsta gård


+ þuriR + auk + suaen + litu + raisa + stain + at + uinut + baurþur + sen + sun * hlku *

Tore och Sven lät resa stenen efter Vinjut sin broder, Helgas son


Runstenen står ett hundratal meter sydost om Farsta gård. Tore och Vinjut lät också resa en sten på södra sidan om Magelungen, i Ågesta (Sö 301)

Ristare: Halvdan (A)

Foto © Christer Hamp 2003-06-07