Sö 293

Södermanland: Eldtomta, Grödinge


[auintr : auk : kerþar : auk : iki](a)ltr · auk · ti[þkumi : auk : sikraif · þaiR : raistu : stain : þin]sa : at · tu[li : faþur : sin]

Öjvind och Gärdar och Ingjald och Tidkume och Sigrev, de reste denna sten efter Tole, sin fader


De två fragment av Eldtomtastenen, som nu finns i vapenhuset till Grödinge kyrka, återfanns 1884 och 1926. De två bitarna passar ihop och ser ut att ha varit delar av en vacker runsten. Dokumentationen av stenen verkar lite stökig, men lydelsen är i alla fall bevarad från år 1663. Troligen blev stenen delad i bitar i början av 1800-talet.

Foto © Christer Hamp 2023-05-28