Sö 321

Södermanland: Kråktorp, Fogdö socken


Foto © Christer Hamp 2018-08-25