Sö 321

Södermanland: Kråktorp, Fogdö socken


(u)fik(R) : auk --...rn · l--u · ris- · ... ... ... --- · an · hafþi · til · kart

Ofeg och .. lät resa ... än han hade förtjänat


Runstenen står i norra änden av en igenväxt hage ett hundratal meter nordost om Kråktorps gård, troligen på sin urpsungliga plats. Den är så dåligt underhållen att det inte går att se på vilken sida av stenen inskriften finns. Enligt Södermanlands runinskrifter är ristningen grund och svårt skadad, "och det förefaller ovisst, om den någonsin har innehållit en i vanlig mening fullständig inskrift".

Ristare: Balle (A)

Foto © Christer Hamp 2018-08-25