Sö 322

Södermanland: Stora Väsby, Fogdö socken


-

-


Den rent ornamentala stenen står på grusvägens norra sida något hundratal meter väster om byggnaderna i gården Stora Väsby, 4 km nordväst om Fogdö kyrka.

Foto © Christer Hamp 2018-08-25