Sö 337

Södermanland: Torpa kyrka


+ øþu(l)fær : (k)ærþe ki(r)(i)k(i)(u)

Ödulf gjorde kyrkan


Stenen med runristningen är den övre vänstra av de stenar som omger den gamla, sedan länge igenmurade, dörren i den äldsta delen av kyrkan, från tidig medeltid. Inskriften är mycket svårt vittrad och mycket svårläst. Läsningen ovan är ur Rundata, medan Södermanlands runinskrifter ger tre andra läsningar:

+ oþriti • iauþo- : kikir
ioþu siki an þais kirku
+ oþriti : ïauk ekiukr

Foto © Christer Hamp 2015-04-05