Sö 338

Södermanland: Turinge kyrka


· ketil : auk + biorn + þaiR + raistu + stain + þin[a] + at + þourstain : faþur + sin + anuntr + at + bruþur + sin + auk : hu[skar]laR + hifiR + iafna + ketilau at + buanta sin ·
bruþr uaRu þaR bistra mana : a : lanti auk : i liþi : uti : h(i)(l)(t)u sini huska(r)la : ui- +
han + fial + i + urustu + austr + i + garþum + lis + furugi + lanmana + bestr

Kettil och Björn de reste denna sten efter Torsten, deras fader, Anund efter sin broder och huskarlarna efter den rättvise (?). Kättilö efter sin make.

Bröderna var de bästa bland män
i landet och i ledung ute,
höll sina huskarlar väl.
Han föll i strid österut i Gårdarike
ledungens hövding, av landsmän den bäste.


Runstenen har tidigare varit inmurad i kyrkans yttervägg, legat som trappsten, stått ute på ett par ställen och blivit täckt av tjära. Var den ursprungligen stått är inte känt. 1864 flyttades den in i vapenhuset, och efter två inte helt lyckade uppställningar fick den till slut sin nuvarande plats.

Ristare: Östen 1 (A)

Foto © Christer Hamp 2023-05-21