Sö 45

Södermanland: Släbro, Nyköpings socken


: kaiRf--tr : aistfari : raisþu : stain : þansi : eftiR : frayst... ...-[r :] sin : auk at ruakn : bruþur si:n (u)...þr : uinurniR :

Gerfast och Estfare reste denna sten efter Frösten, sin fader och efter Vagn, sin broder ...


Runstenen står sedan 1935 rest på sin ursprungliga plats vid Släbro, i sluttningen mot Nyköpingsån, intill Sö 367, 300 m norr om Regeringsvägens västra ände.

Ristare: Traen (A)

Foto © Christer Hamp 2013-03-29