Sö 46

Södermanand: Hormesta, Nykyrka socken


Foto © Christer Hamp 2011-06-25