U 114

Uppland: Runby, Eds socken


* ikriþ ' l[i]t * laþbo * kiara ' auk * stain * haku[a eftir] ikim[a]r (b)(o)[ta s]in * auk * eftar * tan * auk * eftir * baka * suni * sina

' þaiR byku ' i rynby ' auk ' bo atu ' [kr]istr * ialbi ' s(a)(l)(u) * þai[r- *] (þ)it skal ' at minum * mana ' miþan * min li[fa]

Ingrid lät göra ladbron och hugga stenen efter Ingemar, sin man, och efter Dan och Banke, sina söner.

De bodde i Runby och ägde där gård. Krist hjälpe deras själar. Detta ska vara till minne av männen så länge människor lever.


Stenen står på västra sidan om järnvägen ett par hundra meter norr om Upplands Väsby järnvägsstation, vid korsningen Ladbrovägen - Åvägen. Den ladbro eller vägbank över sankmark eller vattendrag, som nämns i texten, har säkert gått över vattendraget strax öster om stenen, där vägen mellan Ed och Hammarby gått fram.

Foto © Christer Hamp 2004-04-09

Tillbaka till listan