U 115

Uppland: Runby, Eds socken


... finuiþr * sun * rahnfriþ * lit ...
...r * sum * hati * inkikiar * uk * t-...
... ...ir kuiks * uk * finui-... ...

Finnvid, Ragnfrids son, lät ... som hade Ingegerd och ... Kviks och Finnvids ...


Det som är kvar av runstenen finns på gräsmattan framför stjärnhuset Hagvägen 4, Upplands Väsby. Ett fragment har varit känt sedan 1800-talet, de andra togs ur grunden till ett uthus på Runby gård när det revs 1953. Rekonstruktionen, eller vad man ska kalla montaget, är högst egendomligt. Åtminstone några av de fem fragmenten kan placeras i förhållande till varandra. Jag har gjort ett försök till rekonstruktion, se länk nedan.

Ristare: Öpir (A)

Foto © Christer Hamp 2005-08-03

Tillbaka till listan