U 118

Uppland: Älvsunda, Eds socken


ragnfastr ' lit ' (r)[ai](s)a ' [stain * uk * bro * kara ' iftiR] emink ' faþ(u)[r *] sin * an uaR ' sun ' rag[niltaR * in *] ybiR [risti run]a[R]

Ragnfast lät resa stenen och göra bron efter Heming, sin fader. Han var Ragnhilds son. Och Öpir ristade runorna.


Runstenen av granit står rest på norra sidan om grusvägen 400 m norr om Älvsunda

Ristare: Öpir (S)

Foto © Christer Hamp 2006-05-05

Tillbaka till listan