U 126 #

Uppland: Överjärva, Solna socken


[× furkuþr :] lit : (r)[isa : ---(n) : ...(k) : bru : þasi : efti : þurkar : sun : sin : auk : efti : hskis : kuþ : h(i)l(b)(i) --t : þisa : auk kus · mas : kuþ]

Forkun lät resa stenen och göra bro efter Torger, sin son, och efter Åsgisl. Gud hjälpe deras ande och Guds ...


Stenen är en rekonstruktion av den sten som upptäcktes i en skogsbacke 1900 och åter försvann någon gång efter 1908. Ett fragment av originalet påträffades 1938 400 meter från gården, och ligger nu i Historiska museets magasin i Tumba. Denna kopia höggs av Kalle Runristare och restes 2008.

N 59.388083
E 17.991433

Ristare: Kalle

Foto © Christer Hamp 2016-02-07