U 127

Uppland: Danderyds kyrka


× iarla×baki × lit raisa [×] staina × þasa at sik × kuikuan × auk bru þisa karþi × fur ont sina × auk × ain ati tabu ala-

Jarlabanke lät resa dessa stenar efter sig, medan han levde, och han gjorde denna bro för sin själ, och han ägde ensam hela Täby


På 1600-talet låg runstenen vid södra kyrkdörren, troligen som tröskelsten, men slogs senare sönder och lades i kyrkogårdsmuren. Mycket talar för att denna sten ursprungligen stod tillsammans med andra vid Jarlabankes bro i Täby

Ristare: Fot 2 (A)

Foto © Christer Hamp 2004-04-06