U 133

Uppland: Täby kyrka


+ kuþluk * lit ... ... ... ...a × sun * sin * auk * at * sik * sialfa * han * to * a lank*barþa*l--ti *

Gudlög lät resa stenarna efter Holme, sin son, och efter sig själv. Han dog i Langbardaland.


Stenen har ursprungligen stått vid Fittja i Täby, men blivit sönderslagen och inmurad i kyrkans vapenhus. Stenens övre del sitter i den västra muren, dess nedre del upp och nervänd i den södra muren. Här på bilden har den undre delen vänts och placerats på sin ungefärliga plats. Det finns mer kvar av inskriften än vad som syns på bilden, men resten ligger dolt under gruset, som här ser ut att gå som ett band över stenen.

Ristare: Fot 2 (A)

Foto och montage © Christer Hamp 2003-03-23

Tillbaka till listan