U 140

Uppland: Broby, Täby socken


× ...la×b(a)... ... han : entaþis * i kirikium

[Jar]laba[nke] ... han ändade i Grekland


Stenen står på södra sidan om Frestavägen, 500 meter väster om Bergtorpsvägen, tillsammans med U 139 och U 151

Foto © Christer Hamp 2003-03-15

Tillbaka till listan