Jarlabanke

 

 

Jarlabanke var en storman i Täby, som reste runstenar till sin egen ära medan han levde. Stenarna har alla likartad text, de talar om att han byggt en bro, där två stenar ännu står kvar (U 164 och U 165). Till slut blev han den mäktigaste mannen i Vallentuna hundare, vilket han basunerar ut på en stor sten på Vallentuna kyrkogård (U 212). Även andra i hans släkt reste stenar, som också listas här.

 

Jarlabankestenar


U 101 Södra Sätra
U 127 Danderyds kyrka
U 135 Broby, Täby
U 137 Broby, Täby
U 140 Broby, Täby
U 142 Fällbro, Täby
U 143 Hagby gärde, Täby
U 147 Hagby, Täby
U 148 Hagby, Täby
U 150 Karby, Täby
U 164 Täby
U 165 Täby
U 212 Vallentuna kyrka
U 261 Fresta kyrka
U 309 Harg, Skånela