U 142

Uppland: Fällbro, Täby socken


Foto © Christer Hamp 2003-03-23