U 142

Uppland: Fällbro, Täby socken


ikifastr ' lit ' raisa ' stain * uk ' bro ' kera ' eftiR ' iarlabaka ' faþur ' s[in ' uk ' sun ' io]runa ' uk ' ketilau lit ' at ' bonta ' sin ybir risti

Ingefast lät resa stenen och göra bron efter Jarlabanke sin fader och Joruns son, och Kättilö lät [resa stenen] efter sin man. Öpir ristade


Stenen står rest 5 meter öster om vägen från Hagby norrut mot Skålhamra och Fresta på Vallentunasjöns västra sida, omkring en kilometer norr om Frestavägen (265). Mönstret med runslingan lagd i tre öglor är karaktäristiskt för Öpir.

Ristare: Öpir (S)

Foto © Christer Hamp 2003-03-23

Tillbaka till listan